026-32507051 021-44037884

نحوه ساخت هیدرازین هیدرات

نویسنده: کارشناس فنی 3

هیدرازین از چیست؟

هیدرازین یک مایع به شدت سمی و خطرناک ناپایدار است که بوی کمی مانند آمونیاک  می دهد - احتمالاً به این دلیل که از دو مولکول آمونیاک ساخته شده به یکدیگر (با از بین رفتن H2) ساخته شده است. فرمول آن N2H4 است و ساختار آن تقریباً شبیه ساختار پوسته پراکسید هیدروژن است.

مقالات مرتبط:

1-دامنه تحقیقات بازار فروش هیدرازین هیدرات

2-صاحبان رشد بازار فروش هیدرازین هیدرات

3- پیش بینی و فرصت های بازار فروش جهانی هیدرازین هیدرات 

4-موارد استفاده هیدرازین هیدرات در صنعت غذا و کشاورزی

5-تولید، مصرف و توزیع هیدرازین 

6-تجزیه و تحلیل سهم بازار هیدرازین هیدرات

نمایش نظارت این مقاله 0

ثبت نظر شما
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.