کرج عظیمیه گلستان ۲۱م، پلاک ۱۵ واحد ۹

09129534862

info@sgk-co.org

شرکت صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)

آنتی اسکالانت

روغنهای هیدرولیک عموماً در سیستمهای هیدرولیک، گردشی و دیگر کاربردهای صنعتی (پرسهای سبک و سنگین جعبه لینگ انواع کمپرسور، جعبه دندههای بسته، یاتاقانهای ضد اصطکاک و سیستمهای انتقال قدرت هیدرولیک) مناسب میباشد و میبایست در مقابل اکسیداسیون و سایش مقاومت مناسب داشته باشند، همچنین دارای قابلیت فیلتراسیون عالی باشند. عمده روغنهای هیدرولیک موجود دارای قابلیت تفکیکپذیری آسان آب و هوا از روغنو نیز دارای خاصیت ضدکف میباشد. روغنهای هیدرولیک عمدتاً در سطوح کیفیت HPL و HL تولید میگردند. روغنهای هیدرولیک در گریدهای 22، 32، 46، 68، 100، 150، 220، 320 قابل عرضه میباشند. چگونه روغن هیدرولیك را درست انتخاب كنیم؟ از كجا میدانید كه روغن هیدرولیك را درست انتخاب کرده اید؟ در اغلب تجهیزات نیازمند به روانكاری، پارامترهای زیادی وجود دارد كه در انتخاب روانكار موثر می باشد. اینكه از یك محصول ویژه در تجهیزات استفاده می شود بدین معنی نیست كه آن محصول برای استفاده مناسب می باشد. اغلب روانكارها كه فاقد مشخصات مورد نظر نمی باشند باعث خرابی جبران ناپذیر نمی شوند بلكه میانگین طول عمر تجهیزات را كاهش داده و بنابراین نادیده گرفته می شوند. در مورد روغنهای هیدرولیك دو بحث ابتدایی وجود دارد- درجه گرانروی و نوع روغن هیدرولیك. این مشخصات نوعا بوسیله نوع پمپ هیدرولیك مورد استفاده در سیستم، دمای كاركرد و فشار كاركرد سیستم تعیین میگردد. اما فقط به اینجا ختم نمی شود. سایر پارامترهای مورد بحث عبارتند از: نوع روغن پایه، كیفیت نهایی روانكار، و مشخصه های عملكرد. مقادیر این پارامترها براساس محیط كاركرد، نوع ماشین و موارد متغیر دیگر به طور اساسی تغییر می كند. انتخاب كردن بهترین محصول برای سیستم، نیازمند جمع آوری و بكارگیری همه اطلاعات در دسترس می باشد.

شرکت صنعت گستر خورنگان، فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد