کرج عظیمیه گلستان ۲۱م، پلاک ۱۵ واحد ۹

09129534862

info@sgk-co.org

شرکت صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)

صاحبان رشد بازار فروش هیدرازین هیدرات

هیدرازین هیدرات به عنوان عناصر کشاورزی سنتی تلقی می شود و بنابراین کشورهای در حال توسعه که مقررات سخت افزاری در زمینه محیط زیست ندارند ، بزرگترین مصرف کننده این کودها هستند.

در بازار فروش کودهای محلول در آب چندین محرک رشد وجود دارد. رشد نمایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به معنای افزایش تقاضای مواد غذایی و خوراکی است. شکم های بیشتر برای پر کردن و تغذیه مردم مهمترین عامل رشد چنین کودهایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند هند ، چین ، بنگلادش و دیگران است. هیدرازین هیدرات به عنوان عناصر کشاورزی سنتی تلقی می شود و بنابراین کشورهای در حال توسعه که مقررات سخت افزاری در زمینه محیط زیست ندارند ، بزرگترین مصرف کننده این کودها هستند.

شرکت صنعت گستر خورنگان، فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد