کرج عظیمیه گلستان ۲۱م، پلاک ۱۵ واحد ۹

09129534862

info@sgk-co.org

شرکت صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)

عملکرد هیدرازین در سیستم های اس جی اس

خطرات فیزیکی توسط مواد شیمیایی مانند هیدرازین هیدرات خاص به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی مانند اشتعال زا بودن به نمایش گذاشته می شود.

سیستم هماهنگ جهانی چگونه  برای هیدرازین GHS خطرات را طبقه بندی و اطلاعات آن را نشر می دهد ؟

بخشی کلیدی در GHS مسول ارائه استانداردی برای طبقه بندی خطرات ناشی از مواد شیمیایی مختلف است. GHS که از تولیدکنندگان مواد شیمیایی می‌خواهد تا مشخصاً بگویندکه آیا یک ماده شیمیایی طبق تعریف خطرناک است یا خیر، و اگر چنین است، آن را تحت یکی از دو طبقه‌بندی استاندارد شناسایی کنند:

خطرات سلامتی

 این طبقه بندی زمانی اتفاق می افتد که یک ماده شیمیایی یک اثر حاد یا مزمن بر سلامت انسانهای در معرض خطر ایجاد کند.

 اثرات حاد سلامتی: کارکنان بلافاصله پس از یک برخوردکوتاه ویا شدید با یک ماده شیمیایی (مثلاً مسمومیت با مونوکسید کربن) تأثیر را احساس کنند.

 اثرات مزمن بر سلامتی: کارکنان پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض یک ماده شیمیایی که لزوماً آسیب فوری یا آشکاری ایجاد نمی کند (مثل سرطان ریه ناشی از کشیدن سیگارکشیدن که در دراز مدت نشان داده میشود) این اثرات را احساس می کنند.

 خطرات فیزیکی

خطرات فیزیکی توسط مواد شیمیایی مانند هیدرازین هیدرات خاص به دلیل دارا بودن خواص فیزیکی مانند اشتعال زا بودن به نمایش گذاشته می شود. این مواد شیمیایی در دسته های زیر قرار می گیرند:

  • مایعات یا جامدات قابل اشتعال
  • مایعات قابل احتراق
  • گازهای فشرده
  • مواد منفجره
شرکت صنعت گستر خورنگان، فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد