کرج عظیمیه گلستان ۲۱م، پلاک ۱۵ واحد ۹

09129534862

info@sgk-co.org

شرکت صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)

چالش های بازار فروش هیدرازین هیدرات

 هیدرازین هیدرات همیشه با شکوفه های جلبک ، تخریب جدول آب و کیفیت خاک همراه است. علاوه بر این ، افزایش کشاورزی مبتنی بر ارگانیک و "انقلاب ارگانیک" مانع از رشد هیدرازین هیدرات بویژه در کشورهای توسعه یافته می شود.

هیدرازین مولکولی از دو اتم نیتروژن پیوندی منفرد و چهار اتم هیدروژن محیطی است. در شکل بی آب آن ، یک ماده تحریک کننده و حساس کننده بی رنگ ، سمی است که به سیستم عصبی مرکزی آسیب می رساند و علائمی مانند تومورها و تشنج را ایجاد می کند. بوی تند هیدرازین هیدرات بی شباهت به بوی آمونیاک نیست و ماده کاهنده آن چنان قدرتمند است که بسیار منفجره است.

چالش اصلی که بازار فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد با آن روبرو است منفی بودن آن پس از تأثیراتی است که باعث ایجاد خسارت شدید به محیط زیست می شود. هیدرازین هیدرات همیشه با شکوفه های جلبک ، تخریب جدول آب و کیفیت خاک همراه است. علاوه بر این ، افزایش کشاورزی مبتنی بر ارگانیک و “انقلاب ارگانیک” مانع از رشد هیدرازین هیدرات بویژه در کشورهای توسعه یافته می شود که مقررات زیست محیطی دقیقی در مورد استفاده از چنین مواد شیمیایی دارند.

شرکت صنعت گستر خورنگان، فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد