کرج عظیمیه گلستان ۲۱م، پلاک ۱۵ واحد ۹

09129534862

info@sgk-co.org

شرکت صنعت گستر خورنگان (سهامی خاص)

نحوه ساخت هیدرازین هیدرات

هیدرازین هیدرات 55 % یک مایع به شدت سمی و خطرناک ناپایدار است که بوی کمی مانند آمونیاک  می دهد - احتمالاً به این دلیل که از دو مولکول آمونیاک ساخته شده به یکدیگر (با از بین رفتن H2) ساخته شده است.

یکی از موادی که به عنوان حلال ترکیبات معدنی و عامل کاهش دهنده واکنش ها نقش زیادی دارد، هیدرازین هیدرات (Hydrazine hydrate) است. این ماده بی رنگ بویی شبیه به آمونیاک دارد و قابل اشتعال نیز هست.

هیدرازین هیدرات با سه روش مختلف امکان تولید دارد:
روش اول: راشینگ

این روش مهم ترین روش ساخت هیدرازین هیدرات است. طی این فرایند در ابتدا سه ماده هیپوکلریت سدیم، آمونیاک و کلر آمین وارد عملیات اکسید می شوند. سپس آمونیاک اضافی و کلر آمین و سدیم هیدروکسید با یکدیگر واکنش داده و در نهایت هیدرازین هیدرات تولید می شود. یکی از محصولات فرعی این واکنش، سدیم کلرید است.

روش دوم: کتازین

کتازین نیز زیر مجموعه راشینگ محسوب می شود. در این روش آمونیاک و کلر و کتون آلیفاتیک اکسید شده و در نهایت هیدرازین هیدرات به دست می آید.

روش سوم: پراکسید

در این روش آمونیاک در کنار کتون با هیدروژن پراکسید، اکسید می شود.

هیدرازین از چیست؟

هیدرازین هیدرات 55 % یک مایع به شدت سمی و خطرناک ناپایدار است که بوی کمی مانند آمونیاک  می دهد – احتمالاً به این دلیل که از دو مولکول آمونیاک ساخته شده به یکدیگر (با از بین رفتن H2) ساخته شده است. فرمول آن N2H4 است و ساختار آن تقریباً شبیه ساختار پوسته پراکسید هیدروژن است.

شرکت صنعت گستر خورنگان، فروش هیدرازین هیدرات 55 درصد