026-32507051 021-44037884

روشهای ایمنی هیدرازین هیدرات

نویسنده: کارشناس فنی 2

روشهای ایمنی

برای جلوگیری از شرایط انفجاری در انبار یا پردازش باید مراقب باشید.  هیدرازین در حالت بخار ممکن است در شرایط خاصی خطر ایجاد کند. برای به حداقل رساندن شرایط خطرناک و حفظ تمامیت استحکام ، یک بالشتک از گاز نیتروژن باید در کلیه تجهیزات فرآوری شده و رگهای نگهدارنده نگهداری شود. محلول های هیدرازین باید توسط پمپ ساخته شده از ماده مناسب یا با فشار دادن با نیتروژن در یک فشار با اطمینان تنظیم شده منتقل شوند.

مقالات مرتبط:

1-دامنه تحقیقات بازار فروش هیدرازین هیدرات

2-صاحبان رشد بازار فروش هیدرازین هیدرات

3- پیش بینی و فرصت های بازار فروش جهانی هیدرازین هیدرات 

4-موارد استفاده هیدرازین هیدرات در صنعت غذا و کشاورزی

5-تولید، مصرف و توزیع هیدرازین 

6-تجزیه و تحلیل سهم بازار هیدرازین هیدرات

 

نمایش نظارت این مقاله 0

ثبت نظر شما
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.